You are currently viewing Dekada Działania Ruchu “Dialog” w Łomiankach

Dekada Działania Ruchu “Dialog” w Łomiankach

Dziesięć lat temu narodził się ruch “Dialog” w Łomiankach, tuż za warszawską granicą. Czym jest “Dialog”? To historia walki przeciwko arogancji władzy i działań z lokalną społecznością, która nie zawsze była doceniana. I historia tego, jak w tych działaniach wykorzystywać własne media.

Nie spodziewałem się, że już tak długo działamy w podwarszawskich Łomiankach….

Powstaliśmy jako ruch protestu przeciwko arogancji władzy, która nie przebierała w środkach, by zwalczać wszelkie przejawy oddolnej, alternatywnej aktywności. Przykładem niech będzie okładka wydawanej przez to środowisko gazetki, gdzie opozycyjnych polityków przedstawiono jako małpoludy niezłe, prawda?

Wspieraliśmy ludzi protestujących przeciwko nieracjonalnej, niszczącej lokalnej społeczności zabudowie. Walczyliśmy o respektowanie ochrony rezerwatów przyrody, o istnieniu, których władza starała się zapomnieć. Zmobilizowaliśmy lokalną społeczność do współdziałania między sobą. Organizują spotkania, spotkania z zaproszonymi gośćmi. W naszych działaniach, że zawsze były media. Początkowo najważniejszym z nich była drukowana gazetka roznoszona przez naszych ludzi do wszystkich domów w całej gminie!
Zobaczcie naszą historię.

Witold Gawda- Dialog Łomianki

MEDIA DLA DEMOKRACJI

Działamy dzięki dotacji otrzymanej z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy Norweskich!

Dialog Łomianki

Dla ludzi, którym zależy na lepszych Łomiankach. Dialog to narzędzie uzdrowienia samorządu, to metoda