You are currently viewing Lokalsi.net – Głos Społeczności: o naszym portalu i naszej misji

Lokalsi.net – Głos Społeczności: o naszym portalu i naszej misji

Była końcówka roku 2018, kiedy zapadła decyzja o utworzeniu portalu, która dojrzewała jednak przez pewien czas. Wszystko stało się jeszcze bardziej wyraźne w trakcie wyborów samorządowych. Przyjrzyjmy się teraz bliżej temu początkowi…

Stan Mediów Lokalnych

W tamtym okresie, krajobraz mediów lokalnych w naszej gminie przedstawiał się następująco:

Jedna prywatna gazeta lokalna, posiadająca wieloletnie doświadczenie i obejmująca swoim zasięgiem dwie gminy, oferowała czasem spojrzenie nieco odmienne od oficjalnej linii władz lokalnych. Na drugim horyzoncie pojawiała się gazetka samorządowa, całkowicie zależna od władzy, która promowała gminę Czerwionka-Leszczyny, z wyraźnym naciskiem na działalność burmistrza i mnóstwo zdjęć z udziałem władz. Portal sąsiedniej miejscowości miał swój wkład w informacje o naszej gminie, jednak koncentrował się na kwestiach kryzysowych, niechętny do konfrontacji z władzami samorządowymi, które były jednocześnie jego sponsorem.

Narodziny Lokalsi.net

W 2018 roku podjęliśmy różne działania, niekoniecznie popierające władze gminy, i mieliśmy potrzebę informowania mieszkańców. Jednak napotykaliśmy na trudności – odmowy publikacji i brak zainteresowania innych mediów. Wtedy postanowiliśmy stworzyć Lokalsi.net, gdzie każdy mógł pisać, pod warunkiem zachowania szacunku dla innych i z zasadą braku finansowego wsparcia ze strony samorządów.

Trudny Początek Wolontariackiej Działalności

Od 1 stycznia 2019 roku, działaliśmy w ramach wolontariatu, z różnym nasileniem i częstotliwością pisząc, a kilka osób wspierało naszą inicjatywę. Redaktor naczelna, Wiola, stanęła na czele, a technicznie pomagał nam Janek. Artur dostarczał treści i tworzył znakomite zdjęcia, a wsparcie tekstowe dostarczali Łukasz oraz radni Michał i Marcin. Jednak każdy mógł przysłać swój materiał, który pomagaliśmy redagować, nie ingerując w treść.

Nasza Misja

Nie jesteśmy w stanie działać jak redakcja “newsowa” z powodu braku stałego personelu. Skupiamy się na informacjach z mniejszych miejscowości, relacjonujemy sesje i bacznie przyglądamy się władzy, zadając trudne, ale konkretne pytania. Okazało się, że te pytania bywają niezwykle skuteczne i wpływają na rozwiązywanie problemów. Dajemy mieszkańcom głos i możliwość zaistnienia społecznym inicjatywom, często pomijanym przez media komercyjne.

Działanie Z Mocą Społeczności

Sprawczość to nasza siła napędowa, a słowa mieszkańców, które mówią “Dobrze, że jesteście”, dają nam przekonanie, że jesteśmy potrzebni. Bez nas mieszkańcy mogliby jedynie narzekać na władze podczas rodzinnych spotkań. Dajemy możliwość promocji inicjatywom społecznym, które nie zawsze są atrakcyjne dla mediów komercyjnych.

Michał Toman. Lokalsi.net

MEDIA DLA DEMOKRACJI

Działamy dzięki dotacji otrzymanej z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy Norweskich!

Lokalsi.net

Stworzyliśmy niezależne, obywatelskie media Subregionu Zachodniego. Zapraszamy na lokalsi.net