You are currently viewing Gmina w obliczu emigracji młodych

Gmina w obliczu emigracji młodych

Wkraczanie w okres dorosłości to nie tylko czas zmiany, ale także moment, w którym stawiamy czoła wyzwaniom i dylematom dotyczącym naszej przyszłości. Gmina Suchy Las, choć malownicza, nie zawsze spełnia oczekiwania młodych dorosłych, którzy decydują się uciec do większego miasta. Czy to tylko pojedynczy przypadek? Czy istnieją sposoby na poprawienie sytuacji?

Edukacja i rozrywka w gminie

Nie można zaprzeczyć, że gmina Suchy Las ma wiele do zaoferowania dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkoły podstawowej. Bogata oferta placówek o charakterze edukacyjnym, liczne place zabaw oraz różnorodna oferta pozalekcyjna stanowią istotną część lokalnego krajobrazu. Jednakże, mimo tych zalet, brak szkół na poziomie ponadpodstawowym staje się wyzwaniem dla wielu młodych mieszkańców. W związku z tym wybierają oni placówki edukacyjne w sąsiednim mieście, czyli Poznaniu.

Oczywiście, nie tylko edukacją młody człowiek żyje. W życiu młodzieży istotną rolę odgrywają także różnorodne aktywności, takie jak spędzanie czasu ze znajomymi. W szkole średniej następuje nawiązywanie nowych relacji, więc pewne jest, że znacząca większość z nich nie zamieszkuje w naszej gminie. Dlatego też spotkania z nimi często przenoszą się do większego miasta.

Fot. Kacper Czerwiński

Propozycje rozwiązania

Te wszystkie czynniki sprawiają, że walka z trendem emigracji młodych jest niemożliwa, ponieważ z góry jesteśmy skazani na porażkę. Zamiast tego, władze powinny skupić się na usprawnieniu transportu publicznego na terenie gminy, aby ułatwić szybką komunikację między miejscowościami. Konkretnie proponowane rozwiązania mają na celu poprawę dostępności transportu publicznego dla młodych mieszkańców gminy Suchy Las. Możliwe działania obejmują zwiększenie liczby kursów autobusowych między gminą a sąsiednimi miastami oraz wprowadzenie specjalnych biletów lub ulg dla młodych uczniów podróżujących do szkół ponadpodstawowych. Dzięki tym inicjatywom młodzi ludzie mogliby łatwiej dotrzeć do miejsc nauki oraz innych miejsc związanych z ich życiem społecznym i kulturalnym. Młodzieżowa Rada Gminy Suchy Las podejmowała starania w tym kierunku, proponując poprawę działania Poznańskiej Karty Aglomeracyjnej (PEKA) w pociągach na obszarze gmin aglomeracji oraz wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Niestety, ich starania spotkały się z negatywną decyzją, spowodowaną brakiem wystarczającego budżetu na tego typu inicjatywy.

Mimo wszystko jednak dialog między urzędem/radą gminy a młodzieżą pozostaje nadal możliwy, co otwiera drzwi dla dalszych dyskusji i poszukiwania rozwiązań mających na celu poprawę warunków życia młodych mieszkańców gminy.

Perspektywa powrotu

Jednak warto sobie zadać ważne pytanie: czy młodzi ludzie będą chcieli wracać? Niestety, odpowiedź dla gminy nie jest taka oczywista. Duża część z nich może stwierdzić, że nie mają tutaj nic do stracenia, więc przeniosą się do miasta z szerszymi perspektywami. Dlatego bardzo ważnym zadaniem dla samorządu powinno być budowanie lokalnego patriotyzmu, aby taki młody człowiek w pewnym sensie zatęsknił za gminą. Cieszy mnie to, że potrafię dostrzec na obecnym poziomie przynajmniej starania poprzez próby wprowadzenia oferty kulturalnej dla młodzieży, ale wciąż wierzę, że można to zrobić jeszcze lepiej.

MEDIA DLA DEMOKRACJI

Działamy dzięki dotacji otrzymanej z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy Norweskich!

Kacper Czerwiński

Młody, pełen energii chłopak o ambitnych planach na przyszłość. Zawsze gotów do działania i posiadający odpowiednie umiejętności w różnych dziedzinach. Jest przewodniczącym Młodzieżowej Rady Gminy, koordynując pracę rady, kandydował do rady gminy w ostatnich wyborach niestety bez sukcesu, ale również działa w paru różnych autorskich projektach społecznych. Hobbystycznie jest instruktorem tańca w lokalnym Centrum Kultury.