You are currently viewing Widzieć bez Oczu: Przedsiębiorczość poza Barierami

Widzieć bez Oczu: Przedsiębiorczość poza Barierami

Jako niewidomy przedsiębiorca i prezes fundacji Trakt, codziennie napotykam bariery. Brak dostępu do informacji wizualnych i trudności w nawigacji przestrzennej to tylko niektóre z wyzwań. Każdy dzień jest wyzwaniem, ale także okazją do pokazania, że ograniczenia są tylko w naszych umysłach.

Moja niewidomość nie definiuje moich zdolności biznesowych, lecz kształtuje sposób, w jaki prowadzę działalność. Jako niewidomy przedsiębiorca, codziennie stawiam czoła wyzwaniom, które dla wielu mogą wydawać się nie do pokonania. Jednak z każdym dniem uczę się, że ograniczenia te mogą stać się źródłem innowacji i siły. Praca bez możliwości zobaczenia twarzy klienta czy odczytania wyrazu ich oczu wymaga odmiennego podejścia do komunikacji i budowania relacji. Technologia asystująca jest moim oknem na świat, ale nie zawsze jest dostosowana do specyficznych potrzeb biznesowych.

Kluczowe trudności:

Dostępność: Nawigacja po stronach internetowych i aplikacjach, które nie są przystosowane do osób niewidomych, jest jak próba znalezienia wyjścia z labiryntu bez mapy. Brak odpowiednich opisów alt dla obrazów i nieintuicyjne interfejsy użytkownika to bariery, które codziennie staram się pokonywać. Dostępność w aplikacjach, bankowości internetowej, bankomatach, kasach fiskalnych i terminalach płatniczych często nie jest przystosowana dla osób niewidomych, co komplikuje zarządzanie finansami.

Komunikacja: Interakcje z klientami i partnerami biznesowymi często wymagają dodatkowego wsparcia, ponieważ materiały wizualne, takie jak prezentacje czy dokumenty, muszą być dostosowane do formatu, który jest dla mnie zrozumiały.

Percepcja społeczna: Największą przeszkodą jest stereotyp, że osoba niewidoma nie może być skutecznym liderem. Muszę nieustannie udowadniać, że moje umiejętności zarządzania i strategiczne myślenie nie zależą od mojego wzroku.

Dostępność informacji: Dokumenty urzędowe często nie są dostępne w formatach przystępnych dla osób niewidomych, takich jak Braille’a czy audio, co utrudnia samodzielne zarządzanie sprawami biznesowymi.

Komunikacja z urzędnikami: Osoby niewidome mogą doświadczać trudności w komunikacji z urzędnikami, którzy nie zawsze są przeszkoleni, aby efektywnie wspierać osoby z niepełnosprawnościami wzrokowymi.

Złożoność procedur: Biurokratyczne procedury mogą być skomplikowane i czasochłonne, co stanowi dodatkowe obciążenie dla osób niewidomych, które muszą polegać na pomocy osób trzecich w celu zrozumienia i wypełnienia wymaganych dokumentów.

Brak odpowiednich narzędzi: Brak specjalistycznego oprogramowania lub narzędzi, które ułatwiałyby osobom niewidomym samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej, jest kolejną barierą.

Dostosowanie przestrzeni: Urzędy i instytucje nie zawsze są dostosowane do potrzeb osób niewidomych, co może obejmować zarówno fizyczny dostęp do budynków, jak i dostępność narzędzi pracy, takich jak drukarki Braille’a czy czytniki ekranu.

Aby przeciwdziałać tym trudnościom, konieczne jest wprowadzenie zmian na poziomie systemowym, w tym lepsze szkolenie personelu, dostosowanie procedur i zapewnienie odpowiednich narzędzi technologicznych, które umożliwią osobom niewidomym bardziej samodzielne i efektywne prowadzenie działalności gospodarczej. Jako niewidomy przedsiębiorca w dużym mieście, mogę napotkać wiele przeszkód, które utrudniają codzienne funkcjonowanie. Oto kilka przykładów:

Transport publiczny: Choć wiele systemów transportu publicznego jest wyposażonych w udogodnienia dla osób niewidomych, takie jak ogłoszenia głosowe czy pętle indukcyjne, to jednak nie zawsze są one dostępne lub działają poprawnie. Znalezienie odpowiedniego przystanku czy wejścia na stację metra może być wyzwaniem.

Nawigacja po mieście: Duże miasta są często zatłoczone i hałaśliwe, co może utrudniać orientację przestrzenną i korzystanie z białej laski czy psa przewodnika. Dodatkowo, nieprzewidywalne przeszkody takie jak budowy czy reklamy uliczne mogą stanowić dodatkowe ryzyko.

Dostęp do informacji miejskich: Informacje o wydarzeniach, usługach czy zmianach w organizacji miasta nie zawsze są dostępne w formatach dostosowanych do osób niewidomych, co może utrudniać udział w życiu społecznym i kulturalnym.

Dostępność lokali usługowych: Restauracje, sklepy czy biura mogą nie być przystosowane do potrzeb osób niewidomych, brakujące oznaczenia w alfabecie Braille’a czy trudności w samodzielnym poruszaniu się po lokalu to tylko niektóre z problemów.

Stereotypy i uprzedzenia: W dużym mieście, gdzie tempo życia jest szybkie, osoby niewidome mogą spotkać się z niezrozumieniem czy stereotypowym postrzeganiem ich możliwości, co może wpływać na relacje biznesowe i społeczne.

Dostęp do opieki zdrowotnej: Wizyty u lekarza czy w aptece mogą być utrudnione, jeśli nie są dostępne odpowiednie udogodnienia, takie jak informacje głosowe czy materiały w alfabecie Braille’a.

Te przeszkody wymagają od niewidomych przedsiębiorców nie tylko determinacji, ale również zdolności adaptacji i poszukiwania kreatywnych rozwiązań, aby móc skutecznie działać w dynamicznym środowisku miejskim. Moja niewidomość nauczyła mnie, jak ważne jest dostosowanie się i znajdowanie kreatywnych rozwiązań. Każdego dnia pokonuję bariery, nie tylko dla siebie, ale także dla przyszłych pokoleń przedsiębiorców, którzy mogą nie widzieć swoimi oczami, ale mają jasną wizję sukcesu.

Technologia: Oprogramowanie do czytania ekranu i aplikacje mobilne z funkcjami dostępności są moimi oczami w świecie cyfrowym. Pozwalają mi one na samodzielne zarządzanie finansami firmy, komunikację z klientami i monitorowanie postępów projektów.

Wsparcie społeczności: Istnieją sieci wsparcia dla przedsiębiorców z niepełnosprawnościami, które oferują zasoby, mentoring i możliwości networkingowe. To nieocenione źródło wiedzy i inspiracji.

Edukacja: Prowadzę warsztaty i szkolenia dla innych firm, promując wdrażanie praktyk przyjaznych dla osób z niepełnosprawnościami. Edukacja i świadomość są kluczowe dla budowania bardziej inkluzywnego środowiska biznesowego.

Marek Flis, archiwum prywatne

Różnorodność jest więc nie tylko kwestią społeczną, ale także strategiczną, która może mieć bezpośredni wpływ na decyzje inwestycyjne i wyniki finansowe. Inwestorzy coraz częściej uznają różnorodność za ważny czynnik przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Prowadzenie własnej praktyki dało mi wolność w eksperymentowaniu z różnymi metodami i technikami. To także odpowiedzialność za zarządzanie biznesem, co wymaga równowagi między pasją a pragmatyzmem. Z biegiem lat, moje metody ewoluowały. Od tradycyjnych technik masażu po nowoczesne podejścia, takie jak terapia punktów spustowych czy masaż. Każde nowe narzędzie i technika to kolejny krok w podróży do doskonałości.

Dwadzieścia lat doświadczenia nauczyło mnie, że masaż to nie tylko praca rąk, ale dialog z ciałem. To zrozumienie, empatia i ciągłe dążenie do poprawy jakości życia moich klientów. Jako masażysta, jestem mostem między bólem a ulgą, między kontuzją a powrotem do zdrowia. Za każdym razem, gdy moje dłonie rozpoczynają pracę, czuję, jak dwadzieścia lat doświadczenia przemawia przez moje ruchy. Jako masażysta specjalizujący się w rehabilitacji sportowej, moja praktyka jest nie tylko zawodem, ale pasją i sztuką.

Moja kariera rozpoczęła się od fascynacji ludzkim ciałem i jego zdolnością do regeneracji. Przez lata pracy, nauczyłem się, że każdy mięsień opowiada własną historię, a każda kontuzja wymaga indywidualnego podejścia. Praca z zawodnikami na różnych poziomach zaawansowania, od amatorów po olimpijczyków, pozwoliła mi zrozumieć, jak ważna jest precyzja i dostosowanie technik masażu do indywidualnych potrzeb. Rehabilitacja sportowa to nie tylko masaż, to także wsparcie psychologiczne i motywacyjne dla sportowców.

Każdego dnia jako niewidomy przedsiębiorca pokonuję bariery, które dla innych mogą wydawać się nie do przejścia. To wymaga odwagi, determinacji i kreatywności. Moje doświadczenie pokazuje, że z odpowiednim wsparciem i dostosowanymi narzędziami, można osiągnąć sukces w każdej dziedzinie – nawet jeśli świat widzimy inaczej.MEDIA DLA DEMOKRACJI

Działamy dzięki dotacji otrzymanej z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy Norweskich!

Marek Flis

terapeuta, własciciel gabinetu Flisterapia. Prezes fundacji "TRAKT".